top of page

Försäljning är Förtroende

Här har jag gjort en info-film om min nya kamera. Filmens syfte var att få in mer kunder tilI ICONA FILM .
Jag pratar om den nya kameran, men jag nämner på ett snyggt sätt att jag är duktig på flera olika kameror och gör 4-kamera produktioner, har studio osv osv.

Allt är “upphängt” på att jag vill berätta om min nya kamera.

Jag bjuder på info, fast jag säljer allt vad jag kan. Men med förtroende.
Titta på den, med info du fått nu, så ser du den med andra ögon gjorde även knepet att hugga upp kamera-filmen i små filmer, som alla avslutades med se hela filmen på www.iconafilm.se
Små filmerna åker runt is sociala medier av sig själv, och skickar in kunder på hemsidan.

Resultat: jag brukar ha 40 besök på hemsidan i veckan, nu har jag ca 400 i bland 800.

bottom of page