top of page

Filmer som internkommunikation

Vi producerar mycket internfilm och internkommunikation.

Ett exempel var för PwC, där VD mejlade ut en PDF varje månad med måttlig penetration, få läste den.

Tillsammans gjorde vi om det till ett intressanta Tv program på 5-8 minuter, med en mycket personligare och

hjärtligare klang en det tidigare VD-Brevet.

97% såg Tv-programmet varje månad.
 

bottom of page